Education

 • Academy (Short-term), providing specialized lectures for:
 • The government employees of the financial departments
 • The people interested in blockchain technology
 • The students majoring IT and aspiring blockchain technology experts

R&D

 • Blockchain startup incubating program
 • Mentoring
 • Etc.

Образование

 • Академия (краткосрочная), предоставляющая специализированные лекции по:
 • Государственные служащие финансовых отделов;
 • Люди, заинтересованные в технологии блокчейнy;
 • Студенты, специализирующиеся на информационных технологиях и специалисты по технологии блокчейна.

R&D

 • Blockchain запускает инкубационную программу
 • Наставничество

Ta'lim

 • Akademiya (qisqa muddatli), quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan ma'ruzalarni taqdim etadi:
 • Davlat moliya xizmatchilari;
 • Blockchain texnologiyasiga qiziqqan odamlar;
 • Axborot texnologiyalari talabalari va blockchain texnologiyalari mutaxassislari.

R&D

 • Blockchain inkubatsiya dasturini ishga tushiradi
 • Murabbiylik